กรองน้ำมันโซล่า​

  • กรองน้ำมันเชื้อเพลิง. ยี่ห้อ RICKENT​
  • เป็นกรองเทียบกับ กรองยี่ห้อ CAT​