จารบีหลอดตัวหนอน​

  • 1 ลังบรรจุ 20 หลอด (ใช้ง่าย คุ้มค่าและไม่เลอะ ช่วยให้งานเสร็จเร็ว)​
  • ใช้งานง่าย ไม่เลอะมือ​
  • ป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปติดในจารบี​
  • มีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำชะล้าง สามารถจับติดผิวหน้าโลหะของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทุกชนิด โดยเฉพาะลูกหมาก คันชัก และจอยน์ต่างๆของเครื่องจักร เครื่องยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร รถแทรกเตอร์ รถไถนา เพื่อป้องกันการสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานเป็นเวลานาน คุ้มค่ากว่า​