Aurora EV Charger รุ่นใหม่ล่าสุด

  • มี RCD ติดตั้งไว้ภายใน กันไฟกระชาก ไฟตก ไฟช๊อต
  • ประกันเปลี่ยนเครื่อง 2 ปี
  • ทำจากพลาสติก IP55 กันละอองน้ำ และฝุ่น
  • ตัวเครื่องได้รับรางวัล iF Design Award ปี 2021 !! รับประกัน 2 ปี